Välkomna till årsmöte 12 mars kl 10 ! säger 2021 års styrelse. Marja, Margareta N, Maria, Margareta R, Margareta O, Mimmi, Miku Maria

Handlingar till årsmöte kommer senare

Väv i Väst årsmöte 2023

Varmt välkommen till Väv i Väst årsmöte den 11/3, som i år kommer att hållas på Öströö fårfarm, Tvååker, Varberg. Vi är så glada för att vi får lov att träffas fysiskt i år och dessutom på ett så fint ställe. 

 

Program  

11.00 Ankomst med kaffe och fralla 

11.30 Presentation av Öströö verksamhet 

12.30 Årsmöte 

13.30 Lunch 

15.00 Avslut  

 

Anmälan görs till anmalan@vavivast.se senast den 1/3. Skriv i anmälan om du önskar specialkost, samt samåkning från Varberg. Hör av dig om du har några frågor. 

 

Årsmöteshandlingar läggs upp på www.vavivast.se senast en vecka innan mötet


§ 1  Årsmötet öppnas

§ 2  Godkännande av dagordning

Välkomna till årsmöte 11 mars ! säger 2022 års styrelse: Marja, Margareta R, Margareta Nicklasson, Margareta O, Penny, Maria ,Mimmi,

§  3  Årsmötets behöriga utlysande

§  4  Val av ordförande för mötet

§  5  Val av sekreterare för mötet

§  6  Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, för årsmötet

§  7  Verksamhetsberättelseför år 2022 samt ekonomiska berättelse

§  8  Revisorernas berättelse för år 2022

§  9  Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Val av ordförande för 1 år

§ 11 Val av ledamöter på 2 år

§ 12 Val av 2 revisorer och en suppleant på 1 år

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Val av 1 ombud och 1 ersättare till riksföreningens årsmöte

§ 15 Val av övrig representation

§ 16 Styrelsens förslag

§ 17 Motioner

§ 18 Information om medlemsavgift för innevarande år

§ 19 Fastställande av verksamhetsplan

§ 20 Övrigt

§ 21 Årsmötet avslutas

Dela den här sidan