Sy- & Hantverksfestivalen 


Partille Arena 25-27 augusti.


Väv i Väst är på plats med vävramar, garn och

trevliga personer. Vi vill inspirera till vävning, visa

enkla vävredskap och ge möjlighet att prova på

att väva.


KOM OCH VÄV MED OSS!


Ibland kan ett kort vävmöte innebära att

ett vävintresse väcks.

Varje dag under mässan finns våra medlemmar

i vävföreningen VÄV I VÄST i montern

på scenen i nedre hallen


"Det bubblar av vilja lära sig väva"


LÄS I PARTILLE TIDNING:

 

Läs om "locka till vävning" ur Partille tidning

Partille tidning har med anledning av att Väv i Väst

är med på Syfestivalen skrivit en artikel om en av

våra medlemmar Margareta Nicklasson.

Föreningen som vill locka fler till vävstolarna