Lisbet Valtersson får blommor och en vacker skyttel

Rösträkning

Vad trevligt att så många kom. Vilken träffpunkt!

Årsmöte i Väv i väst

Remfabriken i Gårda i Göteborg

Remfabriken i Gårda i Göteborg

Årsmötet var välbeökt.

50 medlemmar kom till den trevliga Remfabriken. Det var en känsla av vår i luften även om det var lite isigt i vinden i Göteborg.

Vi tackade Lisbeth Valtersson, som varit ordförande i några år och som har jobbat intensivt med föreningen. Maria Claesson välkomnade vi som ny ordförande och hela styrelsen känner sig taggade att fortsätta arbeta för en trevlig, framåt vävförening.

Många personer hade röstat på vilka vävnader som skall få åka till Riksföreningens årsmöte i Borlänge. Flera av vävarna kommer man att kunna se på Vävrundan i Sjuhärad.

..................................

Välkommen till Väv i Västs årsmötet 2018-03-03 på Remfabriken, Åvägen 15, Göteborg

För er som inte varit på Remfabriken kan vi säga att det är helt klart värt ett besök. Fabriken grundades under senare delen av 1800-talet och produktionen av drivremmar upphörde 1977. Sedan dess har miljön inte förändrats utan ser likadan ut som när fabriken stängdes och personalen gick hem. Idag är det ett levande museum där vävmaskinerna fortfarande fungerar. Läs mer under remfabriken.se

Under februari månad har Väv i väst en utställning på temat rya, där besökare får möjlighet att rösta på vävarna. I samband med årsmötet så presenteras resultatet. De vävar som fått flest röster kommer vara med i Mångfaldsutställningen i Borlänge, i samband med Riksvävarnas årsmöte. 

Motioner

Motion från medlemmar ska vara hos styrelsen senast 1 februari. Skickas till Vavivast@gmail.com 

Anmälan

Anmälan till anmalan@vavivast.se  

Program för dagen

10.00 Kaffe med smörgås

10.30 Årsmöte, se dagordning

12.00 Lunch

13.00 Visning av Remfabriken

15.00 Avslut med kaffe, tårta och presentation av de vävar som ska vidare till Mångfaldsutställningen. 

Välkomna

Styrelsen

Dagordningen för mötet

§  1  Årsmötet öppnas

§  2  Godkännande av dagordningen

§  3  Årsmötets behöriga utlysande

§  4  Val av ordförande för mötet

§  5  Val av sekreterare för mötet

§  6  Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, för årsmötet

§  7  Verksamhetsberättelseför år 2017 samt ekonomiska berättelse

§  8  Revisorernas berättelse för år 2017

§  9  Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Val av ordförande för 1 år

§ 11 Val av ledamöter på 2 år

§ 12 Val av 2 revisorer och en suppleant på 1 år

§ 13 Val av valberedning

§ 15 Val av 1 ombud och 1 ersättare till riksföreningens årsmöte

§ 16 Val av övrig representation

§ 17 Styrelsens förslag

§ 18 Motioner

§ 19 Information om medlemsavgift för innevarande år.

§ 20 Fastställande av verksamhetsplan

§ 21 Övrigt

§ 23 Årsmötet avslutas

Dela den här sidan