Väv i Väst

Vi är en av 14 regioner inom Riksvävarna.


Väv i västs medlemmar finns främst i Bohuslän, Västergötland och Halland.


Väv i Väst vill:

    Vårda och utveckla vårt kulturarv

    Sprida kunskap och kvalitétsmedvetande

    Lyfta fram nyskapande och utveckling

    "Nätverka". Här får du vävkompisar!


Verksamheten bygger på medlemmarnas önskemål och engagemang. Vi är idag ca 300 medlemmar men vill gärna bli fler!


Information om riksföreningen finns på: www.riksvav.se

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING!

https://www.riksvav.se/bli-medlem/

Ny logga för Väv i Väst i december 2018

Dela den här sidan