Formge en handduk med mig.


Med hjälp av Zoom kommer jag att visa och berätta hur men kan göra för att formge en handduk. Beskrivningen kommer att finnas i Solvögat i nr 4 2023

zoom-träffen kommer att bli efter att Solvögat nr 4

kommit ut ( så det blir ngn gång i mitten av dec eller i början av januari)

mer info och datum kommer

Vänligen Margareta Ovelius
Dela den här sidan